Patric James Woodroffe
Woodroofe har mye flott coverkunst og samarbeidet med blant annet Stratovarious, Pallas, Ross, Greenslade, Strawbs, Budgie og Judas Priest. Stilmessig så holdt han på med sci-fi og fanatsy, med tegninger på og over grensen til det surrealistiske. Den formelle utdannelsen tok Woodroffe i Frankrige og Tyskland og ved universitetet i Leeds. Sin første utstilling av tegninger hadde han på Institute Of Contemperary Arts i London. Karrieren tok av da han i 1973 fikk i oppdrag å tegne frontene på over nitti bøker over en treårsperiode. I 1978 hadde han en utstilling i hjembyen Halifax i historsike Piece Hall med mer enn 200 tegninger. Året etter kom første coverkunst, og det var til Greenslade den leveransen var. Siden gikk det slag i slag og Woodroofe var frem til sin død en distinkt tegner som etterlater seg en enorm mengde flotte tegninger av rimelig variert karakter og format. http://www.patrickwoodroffe-world.com/
5/12/2014
 
Copyright © 2021 Merlinprog